Aktualności

Opodatkowania odsetek w spółkach z siedzibą i zarządem na Cyprze

2 kwietnia 2014 | aktualności, Marcin Żuk

Poniżej przedstawiamy, w jaki sposób na Cyprze opodatkowane są odsetki uzyskiwane przez spółki z siedzibą i zarządem w Republice Cypru (będące cypryjskimi rezydentami podatkowymi).

1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT).
Zasadą jest, że odsetki „pasywne,” które nie narosły „w trakcie zwyczajnego prowadzenia działalności gospodarczej,” ani nie narosły „w ścisłym związku ze zwyczajnym prowadzeniem działalności gospodarczej” są w całości zwolnione z opodatkowania podatkiem CIT na Cyprze.
Odsetki „aktywne”, które wynikają z głównej działalności gospodarczej spółki lub są z nią ściśle związane powiększają przychód spółki opodatkowany podatkiem CIT wg stawki 12,5%.

2. Opodatkowanie Specjalną Daniną na rzecz Obrony Republiki (SDC).
Wyżej opisane odsetki „pasywne,” zwolnione z opodatkowania podatkiem CIT, podlegają opodatkowaniu podatkiem SDC według stawki 30%, bez prawa do pomniejszenia przychodu o koszty jego uzyskania.

3. Dochody odsetkowe narosłe „w trakcie zwyczajnego prowadzenia działalności gospodarczej.”
Zgodnie z wytycznymi wydanymi przez cypryjskie Ministerstwo Finansów następujące kategorie odsetek uznaje się za dochody odsetkowe narosłe „w trakcie zwyczajnego prowadzenia działalności gospodarczej:”

  • Dochody odsetkowe przedsiębiorców prowadzących działalność bankową. Ta kategoria obejmuje banki, instytucje finansowe oraz przedsiębiorców, których głównym celem działalności gospodarczej jest udzielanie pożyczek;
  • Dochody odsetkowe przedsiębiorców prowadzących działalność finansową, taką jak najem, leasing.

3. Dochody odsetkowe narosłe „w ścisłym związku ze zwyczajnym prowadzeniem działalności gospodarczej.”
Zgodnie z powołanymi wyżej wytycznymi dochody odsetkowe narosłe „w ścisłym związku ze zwyczajnym prowadzeniem działalności gospodarczej” to:

  • Odsetki od zaległości handlowych wypłacane przez kontrahentów;
  • Odsetki uzyskiwane przez spółki ubezpieczeniowe;
  • Odsetki narosłe na rachunkach bankowych (bieżących) wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej;
  • Odsetki uzyskiwane przez spółki działające jako podmioty, których celem jest finansowanie innych podmiotów w grupie kapitałowej.

Wszelkie inne dochody są, zgodnie ze stanowiskiem cypryjskiego Ministra Finansów, uznawane za dochody „pasywne,” które nie narosły „w trakcie zwyczajnego prowadzenia działalności gospodarczej,” ani nie narosły „w ścisłym związku ze zwyczajnym prowadzeniem działalności gospodarczej” i podlegają opodatkowaniu SDC. W szczególności do tej kategorii zalicza się dochód odsetkowy uzyskiwany z udzielania pożyczek osobom trzecim oraz dochód odsetkowy osiągany na depozytach bankowych lub obligacjach.

4. Możliwość rozliczenia strat w ramach podatkowej grupy kapitałowej.
Zgodnie z cypryjskimi regulacjami podatkowymi straty podatkowe spółki za dany rok mogą być rozliczane z dochodami innej spółki, jeśli obie tworzą podatkową grupę kapitałową. Taka grupa jest utworzona, jeśli:

  • Jedna spółka posiada co najmniej 75% udziałów w kapitale drugiej spółki; oraz
  • W obu spółkach trzecia spółka posiada co najmniej 75% w kapitale (bezpośrednia oraz pośrednia kontrola).

Spółka osobowa lub działalność gospodarcza przekształcona w spółkę typu private company limited by shares (odpowiednik sp. z o.o.) może przenieść straty podatkowe do spółki limited w celu ich wykorzystania w spółce.
Warto wspomnieć, że cypryjski fiskus nakazał, aby wszystkie spółki cypryjskie zamknęły audyty za rok 2011 do dnia 15 kwietnia 2014 roku pod rygorem sankcji administracyjnych, których wysokość nie jest jeszcze znana.

Kontakt

Napisz do nas

ITCI Sp. z o.o.

Nasze biuro mieści się przy ul. Filtrowej 65 w zabytkowym budynku będącym fragmentem kolonii Staszica. Kamienica z 1922 roku wybudowana została wg. projektu znanego architekta okresu dwudziestolecia międzywojennego Romana Felińskiego. W ostatniej dekadzie została poddana generalnemu remontowi. Obecnie dzięki naszym staraniom, po konsultacjach z konserwatorem zabytków przeprowadzono remont ogrodzenia i najbliższego otoczenia kamienicy. Zmianom ulega również zaprojektowany w duchu modernizmu sąsiadujący z kamienicą zabytkowy skwer Zieleńca Wielkopolskiego.

Adres: ul. Filtrowa 65 lok 45
02-055 Warszawa

Tel. +48 22 875 36 95

Faks +48 22 875 36 65

Mail sekretariat@itci.pl

ITCI Sp. z o.o.