Publikacje i konferencje

Spółki w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

1 października 2013 | Mirosława Walecka-Agria, publikacje

W ostatnim czasie wśród podatników dużą popularnością cieszą się spółki założone pod prawem Zjednoczonych Emiratów Arabskich i posiadające tam zarejestrowaną siedzibę. Są one atrakcyjne z uwagi na szereg korzyści podatkowych, z których najistotniejszymi są możliwość uzyskiwania od tych spółek całkowicie zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym wynagrodzenia z tytułu pełnienia określonych funkcji w ich radzie dyrektorów (board of directors) oraz pełnego zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym na poziomie spółki większości przychodów przez nie osiąganych.

Directors fees dla emirackiego dyrektora

Umowa z Emiratami przyznaje szereg uprawnień dla osób, które są objęte podmiotowym zakresem jej zastosowania. Najbardziej spektakularnym przykładem jest możliwość uzyskiwania przez osoby fizyczne będące w Polsce tzw. rezydentami podatkowymi wynagrodzeń dyrektorskich (directors fees), które Polska w całości zwalnia z opodatkowania, a Emiraty de facto nie opodatkowują podatkiem dochodowym pomimo tego, że umowa daje im do tego prawo.

Mechanizm wynika z artykułu 16 oraz artykułu 24 ustęp 1 punkt a umowy, zgodnie z którymi wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce otrzymuje z tytułu członkostwa w zarządzie, radzie nadzorczej lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, mogą być opodatkowane w ZEA i w konsekwencji Polska zwolni taki dochód lub majątek od opodatkowania, lecz może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie był tak właśnie zwolniony od opodatkowania. Zwolnienie takie powinno być, naszym zdaniem, przez Polskę przyznane nawet w sytuacji, w której ZEA nie pobiera podatku od takich wynagrodzeń dyrektorów.

Emirowie, którzy nie potrzebują podatku CIT
Dodatkowym atutem spółek z zarejestrowaną siedzibą w Emiratach jest to, że są zasadniczo całkowicie wolne od tamtejszego podatku dochodowego od osób prawnych. Część z nich dlatego, że jako tzw. spółki offshore w ogóle nie są traktowane jako lokalny rezydent podatkowy (nie podlegają ustawodawstwu podatkowemu), pozostała część dlatego, że Emiraty nie egzekwują podatku dochodowego, pomimo, że istnieje do tego podstawa prawna (w większości z nich obowiązują uchwalone w latach 60. dekrety o podatku dochodowym od osób prawnych).

Ruchome piaski przepisów podatkowych, czyli pułapka w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania
I rzeczywiście spółki te mogłyby wydawać się idealną oazą dla zmęczonych podwyżkami podatków w innych jurysdykcjach (np. na Cyprze) inwestorów. Mogłyby, gdyby nie jedna przysparzająca szeregu problemów interpretacyjnych klauzula zawarta w umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

Marcin Żuk
Doradca podatkowy w ITCI

Mirosława Walecka-Agria
Prawnik,założyciel Grupy ITCI

Kontakt

Napisz do nas

ITCI Sp. z o.o.

Nasze biuro mieści się przy ul. Filtrowej 65 w zabytkowym budynku będącym fragmentem kolonii Staszica. Kamienica z 1922 roku wybudowana została wg. projektu znanego architekta okresu dwudziestolecia międzywojennego Romana Felińskiego. W ostatniej dekadzie została poddana generalnemu remontowi. Obecnie dzięki naszym staraniom, po konsultacjach z konserwatorem zabytków przeprowadzono remont ogrodzenia i najbliższego otoczenia kamienicy. Zmianom ulega również zaprojektowany w duchu modernizmu sąsiadujący z kamienicą zabytkowy skwer Zieleńca Wielkopolskiego.

Adres: ul. Filtrowa 65 lok 45
02-055 Warszawa

Tel. +48 22 875 36 95

Faks +48 22 875 36 65

Mail sekretariat@itci.pl

ITCI Sp. z o.o.